Tüketici Hukuku

Tüketicinin ekonomik çıkarlarını sağlayan ve güvenliğini koruması amacı ile  oluşturulan bir hukuk dalıdır. Son dönemde gelişen e-ticaret ve online satışın artması ile Ticaret Hukuku sayesinde ilgi gören bir alan olmuştur. Tüketici hukukundan önce  tüketici, ihtiyaçlarını karşılamak için kişilerin mal ve hizmetlerden faydalanmaları gereği satın alıp kullanan üretici olmayan kişilerdir.

Tüketiciler bu hizmetlerden yararlanırken yaşadığı sorunlar ve haksızlıklar karşısında bu tür sorunları çözmede ve tüketici hakkını savunması için, Tür hukuk sisteminde tüketici hukukuna ilişkin kanunla düzenlenerek Tüketici Kanunu çıkarılmıştır. Tüketici Hukuku tüketicinin ekonomik çıkarının, sağlığının  ve güvenliğinin  korunması amacı ile oluşturulan bir hukuk dalıdır.

Tüketici Hukukunun Amacı
Tüketici hukukun temel amacı her durumlara karşı korunması olup,  kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak ve düzenlemektir
Tüketici Hukuku aydınlatıcı ve eğitimdeki zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunması için önlemler alınmasını sağlar.
Tüketicilerin kendilerini koruması ve girişimciliğe atılmasına özendirmek ve bu politikaların oluşturulmasına, gönüllü örgütlenmeyi  teşvik edici hususları düzenlemektir.

Tüketici Hukukunun Özellikleri
Tüketici Hukuku kurallarının emredici olması: Tüketici hukuk dalının tüketici sözleşmeleri düzenleyen özel hukuk nitelikte olan kurallarının emredici kurallar olmasıdır. Sebebi ise, pazarda gücü yetmeyen tüketicilere toplum yararını dikkate alarak, sınırsız bir sözleşme özgürlüğünün yaratılması için yaratılan olumsuz sözleşmeye karşın, tüketiciyi korumak amacıyla kamu düzenini sağlamaktır.

Tüketici hukuku, hukuk düzenin içindeki yeri; Tüketici Hukukunun bağımsızlığı: Tüketicinin korunması konusunda alınması gereken tedbirler kapsamında görülen hukuk düzenlemesini gerçekleştirmek ve Avrupa birliği ile ortaklık ilişkisi ve kurulacak olan gümrük birliğin öngörüsü ile uyumlaştırılmasını sağlamaktır. https://beklerpartners.com/tuketici-hukuku/   sitesinden hukuksal konularda bilgi alabilirsiniz.

CEVAP VER
Lütfen yazınızı giriniz.
Lütfen adınızı buraya giriniz.